ΚΑΡΙΕΡΑ

Apollonion Asterias Resort & Spa

Το ξενοδοχείο Apollonion Asterias Resort & Spa, που βρίσκεται στο Ληξούρι Κεφαλονιάς, κατηγορίας 5*, επιθυμεί να προσλάβει προσωπικό για την καλοκαιρινή περίοδο Μάιος – Οκτώβριος , για τις ακόλουθες θέσεις εργασίας:

Απαραίτητα προσόντα:

 • Προηγούμενη εμπειρία και ο άριστος χειρισμός της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας. Γνώση 2ης ξένης γλώσσας επιθυμητή.
 • Επιπλέον, καλή γνώση Η/Υ και ξενοδοχειακού προγράμματος κρατήσεων, γνώση διαχείρισης τηλεφωνικού κέντρου, ικανότητα συνεργασίας και ομαδικό πνεύμα, υπευθυνότητα, συνέπεια, ευχάριστος χαρακτήρας.

Αποστολή Βιογραφικών στο info@apollonionasterias.com

Απαραίτητα προσόντα:

 • Προηγούμενη εμπειρία και ο άριστος χειρισμός της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας. Γνώση 2ης ξένης γλώσσας επιθυμητή.
 • Επιπλέον, καλή γνώση Η/Υ, ικανότητα συνεργασίας και ομαδικό πνεύμα, υπευθυνότητα, συνέπεια, ευχάριστος χαρακτήρας.

Αποστολή Βιογραφικών στο info@apollonionasterias.com

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο/ Δίπλωμα Αναγνωρισμένης Ξενοδοχειακής ή Μαγειρικής Σχολής,
 • Καλή γνώση σε θέματα Υγιεινής ISO/HACCP,
 • Καλή γνώση αγγλικών, Προηγούμενη εμπειρία

Αποστολή Βιογραφικών στο info@apollonionasterias.com

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο/ Δίπλωμα Αναγνωρισμένης Ξενοδοχειακής ή Μαγειρικής Σχολής,
 • Καλή γνώση σε θέματα Υγιεινής ISO/HACCP,
 • Καλή γνώση αγγλικών, Προηγούμενη εμπειρία

Αποστολή Βιογραφικών στο info@apollonionasterias.com

Απαραίτητα προσόντα:

 • Καλή Γνώση Ιταλικής Κουζίνας
 • Πτυχίο/ Δίπλωμα Αναγνωρισμένης Ξενοδοχειακής ή Μαγειρικής Σχολής,
 • Καλή γνώση σε θέματα Υγιεινής ISO/HACCP,
 • Καλή γνώση αγγλικών, Προηγούμενη εμπειρία σε αντίστοιχη θέση

Αποστολή Βιογραφικών στο info@apollonionasterias.com

Απαραίτητα προσόντα:

 • Καλή γνώση σε θέματα Υγιεινής ISO/HACCP,
 • Καλή γνώση αγγλικών, Προηγούμενη εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
 • Εξειδίκευση στο ζύμωμα και στο άνοιγμα ζύμης για πίτσα

Αποστολή Βιογραφικών στο info@apollonionasterias.com

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο/ Δίπλωμα Αναγνωρισμένης Ξενοδοχειακής ή Μαγειρικής Σχολής,
 • Καλή γνώση σε θέματα Υγιεινής ISO/HACCP,
 • Καλή γνώση αγγλικών, Προηγούμενη εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
 • Προηγούμενη προϋπηρεσία είτε σε ξενοδοχείο είτε σε εστιατόριο ORIENTAL ή SUSHI

Αποστολή Βιογραφικών στο info@apollonionasterias.com

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο/ Δίπλωμα Αναγνωρισμένης Ξενοδοχειακής Σχολής,
 • Καλή γνώση σε θέματα Υγιεινής ISO/HACCP,
 • Καλή γνώση αγγλικών, Προηγούμενη εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
 • Γνώση επισιτιστικών προγραμμάτων ( χειρισμός PDA/ POS)
 • Ικανότητα εκπαίδευσης Προσωπικού
 • Ικανότητα ανάθεσης εργασιών και επιτήρησης
 • Ομαδικότητα
 • Ικανότητα οργάνωσης Προσωπικού ( ωράριο, βάρδιες, ρεπό κλπ)

Αποστολή Βιογραφικών στο info@apollonionasterias.com

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο/ Δίπλωμα Αναγνωρισμένης Ξενοδοχειακής Σχολής,
 • Καλή γνώση σε θέματα Υγιεινής ISO/HACCP,
 • Καλή γνώση αγγλικών, Προηγούμενη εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
 • Γνώση επισιτιστικών προγραμμάτων ( χειρισμός PDA/ POS)

Αποστολή Βιογραφικών στο info@apollonionasterias.com

Απαραίτητα προσόντα:

 • Προηγούμενη εμπειρία σε αντίστοιχη θέση, κατά προτίμηση σε ξενοδοχεία 4* και 5*, η άριστη γνώση παρασκευής καφέδων και cocktails καθώς και η γνώση διαδικασιών Υγιεινής και Ασφάλειας.
 • Επιπλέον απαραίτητος ο άριστος χειρισμός της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας.
 • Προσαρμοστικότητα σε απαιτητικές συνθήκες, ικανότητα συνεργασίας και ομαδικό πνεύμα, υπευθυνότητα, συνέπεια, ευχάριστος χαρακτήρας.

Αποστολή Βιογραφικών στο info@apollonionasterias.com

Απαραίτητα προσόντα:

 • Απαιτείται προηγούμενη εμπειρία και πολύ καλή γνώση Αγγλικών.
 • Γνώση επισιτιστικών προγραμμάτων ( χρήση PDA/ POS)

Αποστολή Βιογραφικών στο info@apollonionasterias.com

Απαραίτητα προσόντα:

 • Καλή γνώση σε θέματα Υγιεινής ISO/HACCP,
 • Προηγούμενη εμπειρία σε αντίστοιχη θέση

Αποστολή Βιογραφικών στο info@apollonionasterias.com

Απαραίτητα προσόντα:

 • Εμπειρία στην συντήρηση κήπων
 • Εμπειρία σε εργασίες συντήρησης κτιρίων
 • Συνέπεια και επαγγελματισμός

Αποστολή Βιογραφικών στο info@apollonionasterias.com

Απαραίτητα προσόντα:

 • Απαραίτητη προηγούμενη εμπειρία.

Αποστολή Βιογραφικών στο info@apollonionasterias.com

Για όλους τους συνεργάτες μας θεωρούμε απαραίτητα στοιχεία την ευχάριστη και ενθουσιώδη προσωπικότητα, το ομαδικό πνεύμα, την εργατικότητα και συνέπεια. Σε όσους δεν έχουν εντοπιότητα, προσφέρεται δυνατότητα διαμονής και σίτισης.